Blog

  1. Anasayfa
  2. Blog
SPSS Korelasyon Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekleri

SPSS korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı, varsa ilişkinin negatif ya da pozitif olmak üzere yönü tespit edilebilir. Araştırmalarda değişkenlerin araştırmanın genel sorununa olan etkisini ölçmek, hipotezin doğruluğunu sınamak için çıkarımlarda bulunmak amaçlarıyla korelasyon analizi yapılmaktadır. Korelasyon analizi yapılırken....

7 Etkili Yöntemle İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

İntihal oranı, yazılan metnin var olan diğer metinlerle benzerlik oranını ifade etmektedir. İntihal oranının yüksek olması, daha önce yazılan bir metnin başka bir yazar tarafından kopyalandığını göstermektedir. Üniversitelerde intihal oranında kabul edilebilecek maksimum oran genellikle yüzde 10 ila 20 arasındadır. Yönetmelikte belirlenen intihal oranından daha yüksek bir metin sunulursa, öğrencinin ya puanı kırılır ya da....

İntihal Suçu Nedir? İntihal Cezası ve Sonucu

İntihal suçu, 2547 sayılı Kanun’a göre başkasına ait olan özgün bir esere, kendi adını koyan kişilere altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesidir. İntihal yapmanın sonucu hukuki yaptırımlarla karşılaşmaktır. Akademik intihal cezası, para veya hapis cezasına çarptırılmaktır. İntihal yapan kişi intihal yaptığı eseri yayınlayıp çoğaltırsa hapis cezası üst sınırı beş yıl....