SPSS Normallik Testi Nedir? SPSS Normallik Analizi

 1. Anasayfa
 2. Blog
 3. Makale detayı
SPSS Normallik Testi Nedir? SPSS Normallik Analizi

SPSS normallik testi, verilerin normal bir dağılım oluşturup oluşturmadıklarını ölçmek için yapılır. Çeşitli normallik testleri vardır. Normallik testleri arasında en çok kullanılanlar ise Ki-kare testi, Kolmogorov Smirnov testi gibi testlerdir. Normallik testinin yapılma amacı veri setindeki verilerin dağılımlarını test etmektir. Dağılımın normalliği araştırmanın güvenilirliği için önemli olduğundan neredeyse her araştırmada normallik testlerinden faydalanılır.

SPSS’de normallik testinin diğer testlerden önce veri setine uygulanması tavsiye edilir. Normallik testinden elde edilen sonuca göre veri setine uygulanacak olan testler de değişkenlik gösterebilmektedir.

Uzman Freelancer İle Verilerinizi Analiz Ettirin: Veri Analizi Hizmeti

Normallik Testi Kaç Olmalı?

Normallik testi doğrudan bir skor ile yapılan bir test değildir. Normallik testi yapıldıktan sonra grafikler üzerinden yorumlamalar yapılarak normallik ölçülür. Örneğin normallik testi yapıldıktan sonra sonuç ekranında yer alan Descriptives tablosu incelenmelidir. Aşağıda yer alan tablo üzerinden normallik incelemesini maddelendirilmiş hususlara dikkat ederek yapabilirsiniz.

Normallik testi doğrudan bir skor ile yapılan bir test değildir. Normallik testi yapıldıktan sonra grafikler üzerinden yorumlamalar yapılarak normallik ölçülür. Örneğin normallik testi yapıldıktan sonra sonuç ekranında yer alan Descriptives tablosu incelenmelidir. Aşağıda yer alan tablo üzerinden normallik incelemesini maddelendirilmiş hususlara dikkat ederek yapabilirsiniz.

 • Bu tabloda mod, medyan, aritmetik ortalama değerlerinin birbirine yakın ya da eşit olması dağılımın normal seyretmesi için zorunludur.
 • Çarpıklık ve basıklık değerleri de -1 ile +1 arasında 0’a yakın olması gerekir.
 • Tabloda yer alan çarpıklık ve basıklık değerleri kendi standart hatalarına bölündükten sonra ortaya çıkan indeks -2 ile +2 arasında 0’da yakın olmalıdır.

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak için histogram grafiğine de bakmak mümkündür. Histogram grafiğinde normal dağılım söz konusu ise veriler arasında anlamlı bir yükseliş ve düşüş görünecektir.

Keşfedin: SPSS Korelasyon Analizi

SPSS Normallik Testleri Nelerdir?

SPSS normallik testleri normal bir dağılım gösteren ve göstermeyen veri setleri için çeşitlenmektedir. Aşağıda yer alan normallik testleri ve işlevlerine bakarak veri setinize en uygun normallik testlerini uygulayabilirsiniz.

 • ANOVA Testi: gruplar arasındaki farklılıkları anlamak için normal dağılımda kullanılan parametrik testtir.
 • Kruskal Wallis: Gruplar arasındaki farklılıkları anlamak için normal olmayan dağılımda kullanılan non parametrik (Parametrik olmayan) testtir.
 • Pearson Korelasyon Testi: Veriler arasında var olan pozitif ya da negatif korelasyon ilişkisinin tespit edilmesi için kullanılan parametrik testtir.
 • Spearman Korelasyon Testi: Veriler arasında var olan pozitif ya da negatif korelasyon ilişkisinin tespit edilmesi için kullanılan parametrik olmayan testtir.
 • Tekrarlı Ölçümler (ANOVA): 3 ya da daha fazla grubun ortalamasının karşılaştırılmasında kullanılan parametrik testtir.
 • Friedman Testi: 3 ya da daha fazla grubun ortalamasının karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan testtir.
 • Eşleşmiş Örneklem T-Testi: Ön test ve son test arasındaki anlam farklılıklarının tespit edilmesi için kullanılan parametrik testtir.
 • Wilcoxon Rank Testi: Ön test ve son test arasındaki anlam farklılıklarının tespit edilmesi için kullanılan parametrik olmayan testtir.
 • Bağımsız T Testi: Bağımlı değişken ile gruplar arası anlam karşılaştırması yapmak için kullanılan parametrik testtir.
 • Mann Whitney Testi: Bağımlı değişken ile gruplar arası anlam karşılaştırması yapmak için kullanılan parametrik olmayan testtir.

Uzman Freelancerları Keşfedin: SPSS Analizi

Normallik Testi Niçin Yapılır?

Normallik testi bir araştırmadaki veri setinden elde edilen değerlerin dağılımını ölçmek için yapılır. Normal dağılıma sahip bir veri setinde ortalama ile medyan birbirine çok yakın ya da eşit olur. Normal dağılıma sahip bir veri seti için bir borsa hissesine yapılan yatırımın aylık kazanç ve zarar oranı örnek verilebilir.

SPSS normal dağılım sonucu bulunduğunda veri setinde ortalama ile veri setinin medyan değerinin birbirine yakın olduğu ortaya çıkar. Ortalama ile ortanca değerin eşit olması ise normal dağılımın maksimum şekilde gerçekleştiği anlamına gelir. Daha açık bir ifade ile veri setindeki verilerin büyük çoğunluğunun ortalama değer etrafında şekillenmesi halinde normal dağılım ortaya çıkar. Normal dağılıma sahip bir veri setinin normallik analizi grafiği simetrik olur.

Normallik Testi Hangi Değişkenlere Yapılır?

Normallik testi veri setinde yer alan tüm değişkenler üzerinde tek bir test ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Normallik testi yapıldıktan sonra veri setinin normal dağılım göstermesi halinde parametrik testler ile; normal dağılım göstermemesi halinde ise parametrik olmayan testler ile devam edilir.

Normallik testini yaparken mutlaka tüm veri setine normallik testini yapmanız gerekir. Burada amacınız veri setinizin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını anlamaktır. Bu nedenle de veri setinin tamamı üzerinde normallik testlerini yapmanız gerekir.

SPSS Normallik Testi Yorumlama

SPSS normallik testi yorumlama işlemleri temelde normallik testlerine göre farklılaşır. Birçok farklı normallik testi vardır. Normallik testini yorumlarken elde edilen sorgu sonucuna göre hareket edilmelidir. Grafik aşağıdaki gibi tamamen normal bir dağılım gösteriyorsa bu durumda katılımcıların yoğunlukta bulunduğu aralığı, verilerin nerede toplandığı, uç verilerin değerlerini tablodan kolayca okuyabilirsiniz.

Bir veri seti tamamen normal dağılım gösteriyorsa veri setinde aritmetik ortalama, mod ve medyan birbirine eşit demektir. aynı zamanda frekanslar da belirli düzen aralıkları ile ortaya çıkar. Normallik testi yapıldığında sonuç veri setinin normal dağılım gösterdiği yönünde ise elde edilen grafik aşağıdaki gibi olmalıdır.

akademikfreelancer

Şu tarihten beri yazar: Temmuz 31, 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*