Veri Analizi

 1. Anasayfa
 2. Veri Analizi

Sitemizde freelancer olarak çalışan uzmanlar aracılığıyla veri analizi ihtiyacınıza en uygun çözümleri bulabilirsiniz.

Hizmet
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada
Hizmet
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada
Hizmet
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada

Veri analizi, bir araştırmada elde edilen verilerin analiz edilerek çıkarım oluşturulması sürecidir. Veri analizi yapılmasında temel amaç verilerden elde edilen bulgular ile araştırmayı sonuçlandırmaktır. Başarılı bir veri analizi araştırma hakkında çok fazla veri içerebilir. Bu analiz ile birlikte verilerden elde edilebilecek her türlü sonuç kısa bir sürede ortaya çıkarılır. Analiz sonucunda tespit edilen bulgular araştırmacı tarafından değerlendirmeye alınır. Bulguların her birinin araştırmaya olan etkisi ve bulguların araştırmanın sonucunu belirleme üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurularak veri analizinden elde edilen sonuçlar ile araştırma sonuçlanır.

Veri analizi yapılma süreci itibariyle uzmanlık ister. Süreç baştan sona kadar planlanarak adım adım işlenir. Veri analizinin ilk aşaması ise veri analizinin hangi yöntem ile yapılacağının belirlenmesidir. Doğru yöntem kullanılmadığı takdirde gerçekleştirilen veri analizi ile verimli bir sonuç almak da mümkün olmaz. Adım adım aşağıda yer alan yönlendirmeleri takip ederek başarılı bir veri analizi gerçekleştirilebilmektedir.

 • Veri analizi ile ortaya çıkarılması hedeflenen veriler tespit edilmelidir. Hedef verileri değişkenlere göre kategorize ederek de elde etmek mümkündür. Bir örnekle açıklamak gerekirse; sosyal medya kullanım oranının yaş aralığına göre tespit edilmesi veri analizi için uygun bir hedeftir.
 • Analiz edilmek üzere toplanan verilerin uygunluğu test edilmelidir. Veri analizine uygun olmayan veriler ile analiz yapmak mümkün olmadığı gibi başarılı sonuç almak da mümkün değildir.
 • Veri seti içerisinde uygunluğu olmayan verilerin veri setinden ayrıştırılması gerekir. Bu aşama diğer bir adı ile veri temizleme aşaması olarak da bilinir.
 • Veri analizine en uygun analiz yöntemi belirlenmelidir.
 • Analiz yöntemi tespit edildikten sonra analiz süreci gerekli tüm testlerin yapılmasının ardından tamamlanmalıdır. Sonraki aşama ise analiz edilen verilerin değerlendirilmesi ve bulgu elde edilmesidir.
 • Açıklayıcı (Betimsel) Veri Analizi: Veri setinde yer alan veriler üzerinden doğrudan gerçekleştirilen analizlerdir. Bu analizler genellikle nicelik belirten analizlerdir. Bir örnekle açıklamak gerekirse veri setine konu olan tek soruluk bir ankette a şıkkını tercih edenlerin yaş aralığını tespit etmek için betimsel veri analiz araçlarından faydalanılır.
 • Çıkarımsal Veri Analizi: çıkarımsal veri analizlerinde küçük orandaki bir veri setinden faydalanılarak daha büyük orandaki gruplar için çıkarımlar yapılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; A okulundaki 8.sınıf öğrencilerinin matematik başarısını ölçmek isteyen bir araştırmacı 900 öğrenci arasından 90 tanesi ile araştırma sürdürebilir. Burada elde edilen rasgele seçilmiş olan 90 öğrenciden elde edilen bulgular okuldaki tüm 8.sınıf öğrencileri için çıkarım imkanı sunabilmektedir.
 • Tahmin Analizi: Tahmin analizi ile bir gruba ait veriler kullanılarak başka bir grup hakkında tahmin ve çıkarım yapmak mümkündür. Ancak bu yöntemin çıkarımsal analizden farkları vardır. En temel fark ise çıkarımsal analizde örneklemin küçük bir kısmı ile araştırma yapma zorunluluğudur.
 • Keşif Analizi: Keşif analizi araştırma sırasında kullanılan bir analiz aracıdır. Bu analiz yöntemi ile araştırmaya konu olan veriler arasında doğrudan ya da dolaylı olmak üzere herhangi bir ilişki olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Profesyonel veri analizi yaptırma akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yoğun olarak tercih edilen bir hizmettir. Veri analizleri yapılırken mutlaka alanında uzman bir analist tarafından analiz yapılmalıdır. Veri analizinin yanlış yapılması araştırmanın sonucunu doğrudan etkilediğinden büyük önem taşıyan bir aşamadır. Profesyonel  bir veri analizi için mutlaka istatistik bilgisi ve istatistiksel programları kullanma kabiliyeti gereklidir. Bu gereklilikleri sağlayan uzmanlar aracılığı ile profesyonel veri analizi yapmak mümkündür.

Veri analizi uzmanı, veri analiz süreçlerinin tamamını sürdüren profesyonel kimsedir. Veri analizlerinin doğru ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi araştırmanın doğru sonuçlanması ve elde edilen bulguların güvenilirliği için önemlidir. İyi bir veri analizi uzmanı ile araştırmanızı sandığınızdan çok daha iyi bir noktada sonlandırabilirsiniz. Araştırmanızın sonuçlanması, bulguların oluşturulması ve değerlendirilmesi süreçlerinin tamamında veri analizi uzmanları ile güvenle hareket edebilirsiniz.

Veri analizi için akademik çalışmalarda en çok kullanılan program SPSS programıdır. Akademik araştırmalarda veri analizi yapılması sürecinde nicel ve nitel araştırmaların bulgularının elde edilmesi için doğrudan SPSS programından faydalanılabilmektedir. Farklı alanlarda yapılan çalışmalar için Python, Splunk, Matlab benzeri birçok farklı program da kullanılabilmektedir. Veri analizi yapılacak olan alana göre tercih edilecek olan program değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte akademisyenler tarafından nicel ve nitel araştırmalar için büyük oranda SPSS programından faydalanılmaktadır.

Veri analizi SPSS ve benzeri analiz programlarını başarılı bir şekilde kullanabilen istatistikçiler tarafından yapılmaktadır. Temelde analist olarak görev yapan bu uzmanlar veri analizlerini amaçlarına uygun bir şekilde kısa sürede gerçekleştirebilmektedir. Veri analizi freelancer analistler ya da firmalara bağlı olarak çalışan uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Veri analizinin yanı sıra elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve araştırmaya uygun bir şekilde sonuçlandırılması da veri analistlerinin gerçekleştirdiği hizmetler arasında yer almaktadır.

Veri analizi Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye’nin diğer tüm illerinden talep gören bir hizmettir. Halihazırda sürdürülen araştırmaların her birinin analiz edilmesi gerekir. Araştırmacıların veri analiz araçlarını profesyonel olarak kullanmakta güçlük çekmesi oldukça doğaldır. Veri analizi yapan yerler temelde uzman analistler ile çalışarak araştırmacının ihtiyaç duyduğu veri analizi işlemlerinin tamamını gerçekleştirebilmektedir.

Ankara veri analizi firması arayışlarında doğrudan alanında uzman freelancer analistler ile çalışabilirsiniz. Veri analizi yaptırırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta vardır. Özellikle veri analizinin doğru yapılmasının araştırmanın sonucunu doğrudan etkilediği unutulmamalıdır.

Veri analizi fiyatları 1000 TL ile 10.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Veri analizi ücretleri, yapılacak olan analize göre belirlenmektedir. Verilerin analiz edilmesi dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte verilerin tamamen anlaşılabilmesi ve doğru bir şekilde analize sokulması için uzmanlık şarttır. Veri analizi ücretleri tercih edilen analiz türü ve analiz boyutuna göre değişkenlik gösterdiğinden kesin bir şekilde fiyat bilgisi vermek mümkün değildir. Ücretlendirmelerin tamamı çalışma özelinde belirlenmektedir.

Veri analizi şirketleri talep edilen analiz hizmetine yönelik olarak bir analiz uzmanı ile hareket eder. Analiz uzmanı veri analizi yapılacak olan çalışmaya hakim olmak adına çalışma hakkında bilgi edinir. Süreçte veri analizinin nasıl yapılacağı, hangi analiz araçlarından faydalanılacağı ve bu araçların kullanım seçeneklerine ilişkin detaylar belirlenir. Veri analiz ücretleri de analiz yapan şirketler tarafından analiz uzmanının değerlendirmesine göre belirlenir.

Veri analizi yapan şirketler üzerinden analiz yaptırmak isteyen araştırmacılar araştırmalarını kendilerine atanan analist ile paylaşmalıdır. Analist araştırmayı tam olarak kavradıktan sonra hangi verilerin nasıl analiz edileceğine karar verir. Ardından analiz gerçekleştirilir ve analiz ile elde edilen bulgular düzenlenir. Düzenlenen tüm bulgular hizmete dahil olması halinde değerlendirmeye alınır. Veri analizinin en kritik noktası elde edilen bulguların değerlendirilmesidir. Doğru değerlendirme ile araştırmanın sonucunu yüksek güvenilirlik oranları ile ortaya çıkarabilir ve güvenilir bir bulgu elde edebilirsiniz.