Z Tablosu Nedir? Z Değeri Hesaplama

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Makale detayı
Z Tablosu Nedir? Z Değeri Hesaplama

Z tablosu, sayısal nitelik taşıyan her türlü araştırmada kullanılabilen z skoru bulma işlemi sonucu elde edilen tablodur. Z tablosu üzerinden değerlerin ortalamaya göre konumları elde edilebilir. Böylece değerlerin ortaya çıkma ve çıkmama, başarı oranı gibi çeşitli durumlardaki pozisyonu tespit edilebilir. Z tablosu oluşturulduğunda değerler standart sapması 1 olan, aritmetik ortalaması sıfır olan ve aynı zamanda normal bir dağılım gösterecek şekilde düzenlenir. Böylece z skorları üzerinden inceleme ve değerlendirme yapmak mümkün hale gelir.

Z tablosunda yer alan değerler -3 ile +3 arasında olabilmektedir. Değerlerin negatif olabildiği gibi pozitif de olabilmesi mümkündür. Z skoru temelde popülasyonda yer alan değerlerin ortalamadan ne kadar saptığını ortaya koymak için yapılan bir standartlaştırma işlemidir.

Uzman Freelancerlar İle SPSS Analizi Yaptırabilirsiniz.

z tablo

Z Tablosu Ne İşe Yarar?

Z tablosu popülasyondaki tüm değerlerin z değerini elde etmek için ortaya çıkarılan bir tablodur. Z skoru tespit etmek için SPSS benzeri programlarda birkaç adımda Z değeri tablosu oluşturulabilir. Elde edilen Z Tablosu üzerinden her bir değerin Z skoru elde edilebilir ve yorumlanabilir. Z skoru tablosu her bir değerin ortalamaya olan mesafesini bilmek için yapılan bir tablodur. Doğru yorumlama ile değerlerin popülasyondaki konumlarını kolayca anlamak mümkündür.

Z skoru yorumlamak ortalamanın altında ve üzerinde olan tüm gözlemleri tek bir tabloda görebilmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda gerçekleştirilen işlem ile standartlaştırma yapılmış olur. Böylece popülasyonda yer alan her türlü aykırı değer kolayca tespit edilebilir.

spss analizi ucretleri

Z Değeri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Z değeri hesaplama yapılırken popülasyonun aritmetik ortalaması ve standart sapması bilinmelidir. Z skoru elde edilmek istenen değerden popülasyonun aritmetik ortalaması çıkarılır. Ardından elde edilen sonuç popülasyonun standart sapmasıdır. Matematiksel olarak basitçe ifade etmek gerekirse;

Z degeri hesaplama

Kısacası Z değeri hesaplaması yapılırken mutlaka popülasyonun aritmetik ortalaması ve standart sapması bilinmelidir. İki sonuç bilindikten sonra işleme alınacak değer seçilmeli ve yukarıdaki işlem yapılmalıdır. Z skoru yukarıdaki işlemi yaparak kolayca elde edilebilmektedir.

İlgili Hizmet: Veri Analizi

Z Değeri Nasıl Yorumlanır?

Z değeri negatif ya da pozitif olabilir. Z değerinin negatif olması halinde ilgili z değerinin değişkeni aritmetik ortalamanın altındadır. Z değerinin pozitif olması halinde ise ilgili z değeri değişkeni aritmetik ortalamanın üzerinde demektir. Bir örnekle açıklamak gerekirse bir kurumun maddi kazanç düzeyinin yeterli olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmada z skoru hesaplaması yapalım. Elde edilen z skoru negatifse kurumun kazanç düzeyinin oldukça düşük olduğu anlaşılabilir.

Z skoru hesaplama ile işletmelerin kazanç durumlarından tutun da öğrencilerin başarı düzeylerine kadar çok çeşitli konularda bilgi elde etmek mümkündür. Sayısal veriler olan her araştırmada z skorundan faydalanılarak sonuç elde edilebilir.

Z Puanı Neyi Gösterir?

Z puanı ilgili değerin ortalamaya olan konumunu gösterir. Değerin ortalamaya göre konumunu bilmek yorumlamada faydalıdır. Z skoru standart skorun türlerinden biridir. Z skoru hesaplanırken aritmetik ortalama 0 iken standart sapma 1 olarak ele alınır. Burada değerlerin Z skoru pozitif ya da negatif olabilir. Z puanı ile değerin ortalamaya göre konumunu görmek mümkündür. Ortalamaya göre pozitif ya da negatif Z puanı ortaya çıkabilir.

Z puanı Z tablosu ile birlikte incelenmelidir. Z tablosunda puan skorları belirli bir sıra ile düzenlenir. Bir araştırma için z tablosu oluşturduysanız tabloda yer alan verileri z skorunu inceleyerek değerlendirmeye başlayın. Z skorunun negatif ya da pozitif olması değişkenin durumu hakkında bilgi verir. Değişkenin ortalamaya göre olan konumu, z skorunun tabloda genel ivmeye göre nerede yer aldığı Z tablosu ile kolayca tespit edilebilmektedir.

Akademik Freelancer Akademi: SPSS Korelasyon Nedir?

Z Değeri Nedir?

Z değeri bilinen diğer adı ile Z skoru sayısal veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem sonucu elde edilen skordur. Z değerinin amacı işleme dahil olan tüm değerlerin ortalamaya göre konumlarını belirlemektir. Bu noktada z değeri tespit etmek için yapılan işlemden elde edilen tablo da z tablosudur.

Z tablosu okuma sırasında elde edilen her bir değerin ortalamaya göre konumunu görebilirsiniz. Z tablosunda değer bulma oldukça kolaydır. Z tablosunda değer bulmak için ilgili değerin olduğu satırı bulun ve hemen yanında yer alan Z skoru ibaresini okuyun.

Keşfedin: SPSS Normallik Testi

 

freelancer veri analizi

akademikfreelancer

Şu tarihten beri yazar: Temmuz 31, 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*