Tez Sunumu Hazırlama

 1. Anasayfa
 2. Tez Sunumu Hazırlama

Sitemizde freelancer olarak çalışan uzmanlar aracılığıyla profesyonel tez sunumu ihtiyacınıza en uygun çözümleri bulabilirsiniz.

Hizmet
E-posta Doğrulandı Tez Formatlama

TEZ SUNUMUNUZ HAZIRLANIR

Başlangıç fiyatı: 350.00₺
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada
Hizmet
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada
Hizmet
E-posta Doğrulandı Tez Center

Tez sunumlarınızı hazırlayabiliriz.

Başlangıç fiyatı: 500.00₺
 • 0.0/5 (0)
 • 0 Sırada

Tez sunumu hazırlama, tezin kabul edilmesi için mutlaka dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Başarılı bir tez sunumu tezi en iyi şekilde ifade etmekle mümkün olabilir. Tez sunumu yapılırken görsel, işitsel ve yazılı yollar ile sunumun yapılması çok yönlü bir anlatıyı imkanlı kıldığından tercih edilir. Tezin başarılı bir şekilde heyetten geçebilmesi için etkin bir tez sunumu olması şarttır. Bu şartı karşılamak üzere tez sunumu hazırlama hizmeti alarak sunumunuzu maksimum verimle sunabilirsiniz.

Yüksek lisans tez sunumu hazırlama, tezin kabulü için oldukça önemli bir aşamadır. Başarılı bir şekilde sunulan bir tez heyet tarafından tam anlamı ile anlanabilir ve akabinde tezin kabulü ile ilgili doğru bir kanıya varılabilir. Yüksek lisans tezlerinin sunumları hazırlanırken birçok farklı sunum hazırlama aracından faydalanılabilir.

Hangi sunum aracı kullanılırsa kullanılsın yüksek lisans tezinin sunumunda tablo, grafik benzeri birçok yardımcı öğeden faydalanmak gerekir. Tez hazır durumda olsa bile tez sunumu tezi tam anlamı ile ifade edemediğinde tez heyetten geçemeyebilir. Tam da bu gibi durumların engellenmesi için tez sunumu hazırlama hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Tezinizi en iyi şekilde ifade edecek sunumu hazırlatarak çalışabilir ve sunum ile tezinizi destekleyebilirsiniz.

 • Sunum sırasında literatür bölümü olabildiğince kısa bir şekilde özetlenmelidir. Savunmanın konusu literatür değil bulgulardır.
 • Sunuma önceden çalışılmalı, slaytların her biri içselleştirilmelidir.
 • Sunum yapılırken olası teknolojik kaynaklı sıkıntıların önlenmesi için önden prova yapılmalıdır.
 • Sunum önceden prova edilmelidir.
 • Sunum sonrasında savunma yapan öğrenciye yönlendirilebilecek olası sorular önceden düşünülmeli ve araştırılmalıdır.
 • Sunum yapılmadan önce tezin birer kopyası savunmayı alacak olan akademisyenlere sunum sırasında teslim edilmek üzere hazır olmalıdır. Yüksek lisans tezleri için savunmada tezin 3 kopyasını hazırda bulunmak yeterli iken doktora tezleri için savunmada tezin 5 kopyasını hazırda bulundurmak gerekmektedir.
 • Sunum öncesinde tezin tüm düzenlemeleri bitmiş olmalıdır. Tez kurumun talep ettiği şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi için kurumun kendi tez yazım kılavuzu göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Sunumu yapacak olan öğrenci jüri karşısında heyecanlanmamalıdır. Sunumu sakin bir şekilde, sunum sırasına uyarak özgüvenli bir duruş ile tamamlamalıdır.

Tez savunmasında giriş konuşması tezin ana hatları hakkında bilgi verirken teze dair genel bir çerçeve de oluşturmalıdır. Tezin hazırlanma amacı, mevcut hipotez ve elde edilen sonuca dair kısa bir özet de bu bölümde ifade edilir. Tez savunması sırasında sık yapılan hatalardan biri de literatür bölümünden uzun uzadıya bahsetmektir.

Tez savunmasının ana konusunu hipotez, hipoteze dayalı elde edilen bulgular ve değerlendirme oluşturur. Tez savunması sırasında literatür bölümünden birkaç kısa cümle ile bahsetmek yeterlidir. Savunmanın başarılı olması için mevcut tezin oluşturulma nedeninin açık bir dil ile ifade edilmesi gerekir. Böylece tezin gerekliliği heyet tarafından da anlaşılabilir.

Tez sunumu, tezin onaylanması ya da onaylanmaması üzerine karar verecek olan jüriye karşı yapılır. Jüri yüksek lisans tezleri için genellikle 3 üyeden oluşmaktayken doktora tezleri için 5 üyeden oluşmaktadır. Jüri başkanı eşliğinde jürinin sunumu değerlendirmesi ve teze dair bir inceleme yapmasıyla tez sunumu gerçekleştirilir.

Tez sunumu yapılan jüri üyeleri için sunum öncesinde tezin birer kopyası hazırlanarak teslim edilmelidir. Böylece tez sunumu sonrasında jürinin teze dair sormak istediği soruları sorması ve cevaplar alması mümkün olacaktır.

Tez sunumu yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir. Sunum süresinin ne kadar olacağı tezin genel durumuna göre belirlenir. Sunulacak çalışmanın büyüklüğü, bulguların değerlendirilmesi gibi noktalar göz önünde bulundurulduğunda ortalama bir tez sunumu yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Lisans tezlerinin sunum süresi yüksek lisans ve doktora tezlerine oranla daha kısa olabilmektedir. Tez sunumu yapılırken sunum yapan öğrenci aşağıdaki konulara genel hatları ile değinilmiş olmalıdır;

 • Tez konusunun tercih edilme nedeni
 • Tez başlıkları belirlenirken kullanılan yöntem
 • Tez yönteminin tercih edilme nedeni
 • Literatür taraması yapılırken hangi tip kaynaklardan faydalanıldığı
 • Tezin hazırlanma nedeni, hipotezi
 • Tez hipotezi ile elde edilen sonuç arasındaki ilişki
 • Tez sorunları
 • Teze dair genel bir açıklama ve giriş

Tez sunum örnekleri değerlendirildiğinde sunumlarda öncelik üniversitenin talep ettiği kurallara uygun bir şekilde tezi ve sunumu hazırlamış olmaktır. Yazım kurallarına uygun bir şekilde tezi hazırlamanız ilk geçer notu almanız için yeterlidir.

Tez sunumu hazırlama hizmeti verilirken üniversitenin tez yazım kılavuzu göz önünde bulundurularak çalışma hazırlanır. Örnekler üzerinden değerlendirilmek gerekirse slaytlar olabildiğince kısa olmalıdır. Tez sunumunda slayt sayfa sayısı ortalama 15-20 slayt arasında olmalıdır. Burada slaytlar üzerinden bilgi vermek değil dikkati konuya çekmek hedeflenir. Slaytlarda görsel öğeler kullanılmalıdır. Renk uyumu, tez yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmış bir içerik, sunum yapacak öğrencinin uygun bir şekilde resmi giyinmiş olması gerekir.

Tez sunumu örnekleri ile değerlendirildiğinde sunum sırasında özgüvenli bir duruş sergileyerek sunumu tamamlamak önemlidir. Slaytlarda yoğun bilgi vermek yerine konuya genel hatları ile değinecek kısa dokunuşlar yapmak gerekir.