English

  1. Anasayfa
  2. English

Enstitüden almış olduğum geri dönütler çerçevesinde tezimin düzenlenmesi gerekmektedir.

6 saatlik ses kaydının word ortamına aktarılması gerekmektedir.

Kaynakça Bölümünüzü Kılavuza Uygun Düzenleyebilirim.